پنل چیست ؟

یکی از قطعات الکتریکی لازم در هر آسانسوری پنل شستی [...]