طبقه استیل روکار سری بالابر

✓ استیــــل نگیــــر بــا ضخــامت 0.7 میلیمتـر

✓ برش لیزر و خمکاری توسط پرس برک
سی ان سی

✓ سیستم های جانبی: سوییچ آلفا، کارتخوان، ریموت

✓ قابـــل تولیــد در نورهای آبـی ، سفیــد ، قرمز

✓ نصــب روکـــــار بـا پیــــچ مخـــفی از پاییــــن

 
 
 
 

✓ بالابری استیل روکار با نمایشگر

✓استیــــل نگیــــر بــا ضخــامت 0.7 میلیمتــر

✓ سیستم های جانبی: سوییچ آلفا، کارتخوان، ریموت

✓ قابـــل تولیــد در نورهای آبـی ، سفیــد ، قرمز

✓ نصــب روکـــار بـا پیــــچ مخـــفی از پاییــــن