طبقه روکار سری ABS

 
✓ بدنه ABS در رنگ های مختلف با زهوار آبکاری شده
✓ نمایشگر سون سگمنت، ریزشی، و انواع لاتیس
✓ قابـــل تولیــد در نورهای آبــی ، سفیــد ، قرمــز
✓ نصب بـه صـورت روکـار با پیـچ مخفـی از پایین جهت اطلاعات بیشتر به واتساپ واحد فروش پیام دهید.